Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine (TI)

3. aasta

Inseneri- ja arvutigraafika alused (RKE124)

Ruumilise kujutlusvõime arendamine. Jooniste ja eskiiside valmistamise- ja lugemisoskuse kujundamine vastavalt kehtivatele standarditele. Praktiliste eelteadmiste ja oskuste andmine arvutiprogrammi Siemens Solid Edge kasutamiseks igapäevases inseneritöös.

Ülekoolilised valikained

Veebirakendused tehisintellekti elementidega (RKE136)

Kursuse raames luuakse asünkroonsete osadega platvormidest sõltumatuid veebirakendusi, kasutades kaasaaegset veebiraamistikku.

Makrode loomine MS Excelis (RKE 139)

Kursuse eesmärgiks on oskus lahendada EXCELi keskkonnas keerukamaid ülesandeid kasutades makrosid