Optika alused (RKE137)

Antakse süstemaatiline ülevaade põhiliste optiliste nähtuste füüsikalisest kirjeldamisest, käsitledes valguse kiirgumist ja neeldumist, peegeldumist, murdumist ja kaksikmurdumist, polarisatsiooni, interferentsi, difraktsiooni ning vastastikmõju ainega. Tutvustatakse optika olulisemaid füüsikalis-tehnilisi rakendusi.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Elektromagnetlained. Geomeetrilise optika alused. Laineoptika. Interferents, difraktsioon, polarisatsioon, dispersioon. Soojuskiirgus. Optilised seadmed.

Hindamine

Hindeline arvestus (teooria + ülesanded)

Konstantin Tsõgankov

Õppejõud

ruum A314