Programmeerimise algkursus (RKE132)

Kursuse osaleja mõistab programmeerimise põhiolemust, tunneb üldist programmeerimise terminoloogiat ning oskab kasutada peamisi kaasaegseid tarkvaraarenduse vahendeid ja luua lihtsamaid rakendusi.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Õppeaine on mõeldud neile, kes pole varem programmeerimisega kokku puutunud ning soovivad selles kätt proovida. Kursus toimub 100% veebipõhiselt, kuid võimaldab õppijail ja õppejõul vahetult suhelda ning läbi viia ka tavapärases tunnis levinuid tegevusi. Selle kursuse läbinud üliõpilane: tunneb erinevaid andmetüüpe ja andmestruktuure; kasutab matemaatika ja loogika põhiseoseid programmeerimise ülesannete lahendamisel; loob lihtsamaid rakendusi.

Hindamine

Hindeline arvestus (eristav hindamine). Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi hindeliste ülesannete lahendamise.

Julia Voronetskaja

Õppejõud