Statistika (RKE103)

Valikaine eesmärk on statistilise andmeanalüüsi meetodite tutvustamine erialaprobleemide lahendamisel. Õppijate statistika-alase pädevuse kujundamine ning infotehnoloogia kasutamise õpetamine, et toetada õppijate toimetulekut õppetöös ja tööelus.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Seoses infotehnoloogia arenguga on oluliselt suurenenud statistilise informatsiooni kasutamine, selle põhjal järelduste tegemine ning otsuste vastuvõtmine. Andmehulga plahvatuslik kasv pakub üha rohkem võimalusi neile, kes suudavad sellest kaosest vajalikku informatsiooni välja noppida.

Kursus sukeldub tudengeid samm-sammult statistikamaailma. See sobib nii nii insenerierialadele (autotehnika, elektritehnika, masinaehitus, robotitehnika jt) kui ka mittetehniliste erialadele (ärijuhtimine, sotsiaaltöö, moetööstus, transport ja logistika, ehitus jt). Statistika on laialdaselt mitmesuguste valdkondade keskmes, nt äiteks masinõppes. Kursusel on suur rõhk asetatud eluliste ülesannete lahendamisele. Statistikas ja andmeanalüüsis huvitatud õppijatel antud õppeaine on suurepärane võimalus oma teadmisi täiendamiseks.

Kursuse materjal on piisav, et üliõpilane saaks astuda esimesi samme kirjeldavas statistikas ja statistiliste andmete üldistamises.

Kursusel on kogutud ja vaadeldud kõige populaarsemad statistilise analüüsi meetodid, mis on universaalsed kõikide teaduste ja elukutsete jaoks.

Sellel kursusel õpid

  • ühendada intuitsioon andmeanalüüsiga,
  • luua hüpoteese ja kontrollige neid,
  • tanapäavaseid statistilise analüüsi meetodeid reaaalandmetel,
  • leida andmetes peidetud mustreid,
  • analüüsida suuri andmemahtusid.
  • kasutada Exceli statistika tööristu.

Tuntud tsitaat: On olemas kolme tüüpi valesid: väikesed valed, suured valed ja statistika (Charles Dilke). Selleks, et osata vahet teha õigete ja eksitavate väidete vahel, on tarvis tunda statistikat. Eriti tänapäeval, kui nn libauudiseid levib palju.

Hindamine

Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise Excelis, sh hinnatakse oma andmestikuga seotud probleemide lahendamise oskust.

Vitali Retšnoi

Õppejõud

ruum A316