Andme- ja tekstitöötlus (RKE094)

Digipädevus on üks 21. sajandi olulisemaid oskusi. Tule arenda oma kontoritarkvara alaseid oskusi, et säästa aega ja vaeva ning suurendada töö efektiivsust!

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 sõnastab digipädevuse kui suutlikkuse kasutada digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas teadmusühiskonnas nii töökohal, õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes. Käesoleva aine raames arendate oma digipädevusi, tegeledes kontoritarkvara alaste teadmiste ja oskuste meeldetuletamise ja edasiarendamisega.
Tabeltöötlusest õpite tööpõhimõtteid ja efektiivseid töövõtteid, valemite ja funktsioonide sisestamist, tabelite ja andmete vormindamist, andmete korrastamist ja organiseerimist, prognoosimist, diagrammide koostamist ja andmete analüüsimist risttabelite abil.
Tekstitöötlusest õpite viitamist ja kirjalike tööde vormistamist vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile.
Samuti õpite mõjuvate esitluste loomise põhimõtteid ja esitluste loomise efektiivseid töövõtteid.

Hindamine

Õpiväljundite saavutamiseks on vaja sooritada kaks kodutööd ja üks auditoorne kontrolltöö.

Anne Uukkivi

Õppejõud

ruum A319