Inseneri- ja arvutigraafika alused (RKE124)

Ruumilise kujutlusvõime arendamine. Jooniste ja eskiiside valmistamise- ja lugemisoskuse kujundamine vastavalt kehtivatele standarditele. Praktiliste eelteadmiste ja oskuste andmine arvutiprogrammi Siemens Solid Edge kasutamiseks igapäevases inseneritöös.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Tutvustatakse erinevaid projektsiooniliike, lihtsamaid geomeetrilisi kehasid, nende pinnalaotusi, kehade lõikumisi ning nende kujutamist vaadete ja lõigetena. Õpitakse tundma erialaga seotud jooniste ja skeemide vormistamise nõudeid. Tutvustatakse erinevaid kujutamisvõtteid jooniste ja eskiiside valmistamiseks ning tööjooniste lugemiseks. Tutvustatakse nõudeid töö- ja koostejoonistele materjalide ja tehniliste tingimuste kandmist joonistele. Õpitakse kasutama programmi Solid Edge -i joonestamis- ja muutmiskäskusid ning töörežiime.

Hindamine

Hindeline arvestus

Vello Lillemets

Õppejõud

ruum A314