Tööstusdisain (TME018)

Kursuse eesmärgiks on rakenduskõrghariduse õppekava üliõpilastele disaini ning tootearendusprotsessi alusteadmiste andmine.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Sissejuhatus – disaini ajalugu.

Disainimise lähtealused.

Disainiprotsessi lähteülesanne:

  • koostamine
  • kasutamine
  • disainistrateegia loomine.

 

Uue toote planeerimine ja arendamine.

Materjali praktikumid.

Tootearendusprojekt – lähteülesanne, eskiis, joonised, mõõtkavas mudeli loomine.

Hindamine

Hindeline arvestus (eristav hindamine).

Vello Lillemets

Õppejõud

ruum A314