Tööstusdisain (TME018)

Kursuse eesmärgiks on rakenduskõrghariduse õppekava üliõpilastele disaini ning tootearendusprotsessi alusteadmiste andmine.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

 • Sissejuhatus – disaini ajalugu;
 • Disainimise lähtealused;
 • Disainiprotsessi lähteülesanne:
  • koostamine,
  • kasutamine,
  • disainistrateegia loomine;
 • Uue toote planeerimine ja arendamine;
 • Materjali praktikumid;
 • Tootearendusprojekt:
  • lähteülesanne,
  • eskiis,
  • joonised,
  • mõõtkavas mudeli loomine.

Hindamine

Hindeline arvestus (eristav hindamine).

Vello Lillemets

Õppejõud

ruum A314