Veebirakenduste loomise alused (RKE129)

Kursuse raames luuakse asünkroonsete osadega platvormidest sõltumatuid veebirakendusi, kasutades kaasaaegset veebiraamistikku.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Õppeaine on mõeldud tudengitele, kes soovivad omandada veebirakenduste loomise ja arendamise oskust kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid. Varasem programmeerimise kogemus ei ole vajalik. Kursus toimub 100% veebipõhiselt, kuid võimaldab õppijail ja õppejõul vahetult suhelda ning läbi viia ka tavapärases tunnis levinud tegevusi. Selle kursuse läbinud üliõpilane:
  • kasutab veebirakenduses kasutatavaid märgendikeeli ning oskab nende abil kujundada soovitud väljundi;
  • kasutab veebirakenduste loomisel seadmetundliku disaini põhimõtteid;
  • kasutab veebirakenduste loomisel JavaScripti ja enamlevinud JavaScript-i raamistikke.

Hindamine

Arvestus (mitteeristav). Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi hindeliste ülesannete lahendamise.

Julia Voronetskaja

Õppejõud