Andmebaaside alused (RKE134)

Kursuse raames käsitletakse enamlevinud relatsioonilise tüüpi andmebaasi ning koostatakse päringuid SQL-keeles, et lisada, muuta või leida andmeid vastavalt püstitatud ülesandele.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Kursus toimub 100% veebipõhiselt, kontaktunde ei toimu, kuid võimaldab õppijal ja õppejõul vahetult suhelda ning läbi viia ka tavapärases tunnis levinud tegevusi. Kursuse osaleja:
  • valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi;
  • loob andmebaasi andmetabeleid ja teeb nendes vajadusel muudatusi lähtuvalt parimatest praktikatest; 
  • kasutab päringukeelt, sh matemaatika- ja loogikatehteid andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks ning kasutajate halduseks.

Hindamine

Hindeline arvestus (eristav hindamine). Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi hindeliste ülesannete lahendamise.

Julia Voronetskaja

Õppejõud

kaugtöö