Rakendusfüüsika (RKE118)

Füüsika kursus kui üks baasaine annab aluse tehnilisele kõrgharidusele. Füüsikast sõltub tehnika tegelikkuse tunnetamise ulatus ja sügavus, ilma milleta ei saa insenerist loovat tehnika arendajat ega sünni uut tehnikat.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Erinevate tehnikavaldkondade inseneri kumulatiivse õppe üheks baasiks on füüsika seaduste tundmine, milline on tehniliste teadusharude arengu ja efektiivsuse vajalik tingimus. Aine kuulub reaalainete valdkonda. Kursuse eesmärgiks on mehaanika, termodünaamika ja elektri valdkonna füüsika üldseaduste olemasolu selgitamine koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika erivaldkondade arengus. Praktika osas viiakse läbi laboratoorseid töid mitmesuguste füüsika seaduste selgitamiseks.

Hindamine

Ainekursus lõpeb hindelise arvestusega. 

Konstantin Tsõgankov

õppejõud

Ruum A314