Reaalainete keskuse valikained

Hei!
See on koht, kus saad tutvuda TTK reaalainete keskuse valikainetega. Pakume valikaineid matemaatikas, füüsikas, statistikas, kontoritarkvaras, arvutijoonestamises, tööstusdisainis, programeerimises ja veebirakenduste loomise alustes.
Heida pilk peale ja tee teadlik valik!

NB! Kevadsemestri õpingukava kinnitamine:
15.01.2024 – 04.02.2024 23:59

Vaata, kuidas lehte kasutada

Valikaine vs vabaaine - milles erinevus?

Dokumendist „TTK õppekava statuut“, p.3.5 (jõustus 01.01.2023):

Õppeained jagunevad kohustuslikeks, valik- ja vabaaineteks.

  • Kohustuslik on õppeaine, mis tuleb õppekava täitmiseks tingimata läbida.
  • Valikaine on õppeaine, mille üliõpilane valib õppekavaga määratud valikainete hulgast.
  • Vabaaine on õppeaine, mille üliõpilane valib mistahes kõrgharidusõppe õppekavaga määratud ainete (sh ka üliõpilase poolt läbitava õppekava valikainete) hulgast.


See tähendab, et valikainete nimekiri on Sulle juba ette antud Sinu õppekavas – Sina valid pakutud nimekirjast. Vabaaine võid Sa võtta mistahes kõrghariduse õppekavast (s.t oma õppekavast, TTK muust õppekavast või muust kõrgkoolist).