Veebirakendused tehisintellekti elementidega (RKE136)

Kursuse raames luuakse platvormidest sõltumatuid veebirakendusi, kasutades kaasaaegset veebiraamistikku ning integreeritakse seda DialogFlow vestlusrobotiga.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Kursus on mõeldud tudengitele, kes soovivad omandada veebirakenduste loomise ja arendamise oskust kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid. Varasem programmeerimise kogemus pole vajalik. Kursus toimub 100% veebipõhiselt, kontaktunde ei toimu, kuid võimaldab õppijal ja õppejõul vahetult suhelda ning läbi viia ka tavapärases tunnis levinud tegevusi. Kursusele on oodatud nii päris algajad, kui ka need, kes on juba läbinud veebirakenduste loomise kursuse.

Õppeaine läbinud üliõpilane:

  • kasutab veebirakenduste loomisel levinud raamistikku;
  • kasutab ja seadistab DialogFlow (vestluse tehisintellekt) vestlusroboti arendusplatformi;
  • loob veebirakenduse sisseehitatud virtuaalse agentiga;

Hindamine

Arvestus (mitteeristav). Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi hindeliste ülesannete lahendamise.

Julia Voronetskaja

Õppejõud