Protsesside modelleerimine (TLM301)

Selle kursuse käigus õpilased uurivad võimalusi kasutama IT vahendeid ettevõtteprotsesside modelleerimiseks ja erinevate ettevõtete juhtimise ülesannete lahendamiseks nende mudelite baasil.

Õppeaine sisu lühitutvustus:

Õppeaine demonstreerib erinevaid tööriistu, mida saab kasutada ärimudeli loomiseks MS EXCEL keskkonnas. Õppematerjalid on EXCEL failide vormis. Iga teema juures on enesetestid materjali kinnistamiseks. Mõnede õppematerjalide kommentaarid on tehtud inglise keeles, see võimaldab materjale kasutada ka välisüliõpilastel.

Hindamine

Hindeline arvestus

Andrei Mištšenko

Õppejõud

ruum A314